ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
05 ต.ค. 62 สอบ กิจกรรมอ่านหนังสือ ฮูเซนวีรบุรุษแห่งอิสลาม
สอบ กิจกรรมอ่านหนังสือ ฮูเซนวีรบุรุษแห่งอิสลาม
ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562
เวลา 10.00 -12.00 น.
ณ อาคารสถาบันดารุซซะฮ์รอ อ. 
อ.กงหรา จ.พัทลุง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ
04 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
ผู้บริหารพบปะผู้ปกครอง 
ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
สถาบันดารุซซะฮ์รอ อ. โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ