สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
        มีวงกลมสองวงภายในวงกลมมีรูปสัญลักษณ์ดังนี้

 
               ประตู หมายถึง ประตูแห่งความรู้ทุกศาสตร์ ประตูแห่งคุณธรรมคุณงามความดีทั้งมวล

               แสงอาทิตย์ หมายถึง แสงรัศมีแห่งสัจธรรม รัศมีแห่งวิชาการอันเจิดจรัสที่แผ่ไปทั่วทุกสารทิศ

               หนังสือ หมายถึง ความรู้ทุกแขนง คัมภีร์อัลกุรอานรัฐธรรมนูญแห่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์ชาติ

                อักษรย่อ ด.ว. หมายถึง โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ


 
 
 
 
 สีประจำโรงเรียน
        สีน้ำเงิน - เขียว