สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
        มีวงกลมสองวงภายในวงกลมมีรูปสัญลักษณ์ดังนี้

        รูปพระจันทร์เสี้ยว หมายถึง ความรุ่งโรจน์ ความสว่างไสว แสงแห่งสัจธรรม อาณาจักรอิสลามที่แผ่ไพศาลไปทั่วโลก
        รวงข้าว หมายถึง ความเจริญงอกงาม วิชาความรู้ทุกๆแขนง สาขาวิชา
        หนังสือ หมายถึง คัมภีร์อัลกุรอาน เป็นธรรมนูญแห่งการดำเนินชีวิต
        แสงอาทิตย์ หมายถึง ความแข็งแกร่ง ความอดทน แสงแห่งสัจธรรม
        อักษรย่อ (ด.ว.) หมายถึง โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ


สีประจำโรงเรียน
        สีน้ำเงิน - เขียว