รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ
199 หมู่ที่ 11   ตำบลคลองเฉลิม  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 93180
เบอร์โทรศัพท์ 074-687630
Email : darunsart.school@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :