ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง(มุสลิมะฮ์)

กิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง(มุสลิมะฮ์)

เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ของรุ่นพี่และรุ่นน้อง
เพื่อให้น้องใหม่
มีความอบอุ่นและประทับใจ อันจะนำไปสู่ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
เพื่อให้น้องใหม่ได้ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน
เพื่อให้นักเรียนรุ่นพี่ มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก และแสดงออกถึงความเป็นพี่ ที่มีความเสียสละอย่างแท้จริง

กิจกรรมครั้งนี้จัดในรอบรั้ว โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 

ซึ่งมีครูคอยดูแล อย่างใกล้ชิด


โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2562,15:27   อ่าน 62 ครั้ง