ภาพกิจกรรม
รงเรียนมูลนิธิ darunsartsahawittaya ไปที่อ่างเก็บน้ำหัวช้างเพื่อทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกลางแจ้ง
วันนี้ 13 ก. ค. 2019 2019 2019 2019

สมาชิกของชมรมภาษาอังกฤษจากโรงเรียนมูลนิธิ darunsartsahawittaya

        ไปที่อ่างเก็บน้ำหัวช้างเพื่อทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกลางแจ้ง

กิจกรรมเหล่านี้รวมถึงคำศัพท์การเรียนรู้และการอธิบายสิ่งต่างๆ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเหล่านี้คือกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการสังเกตธรรมชาติในขณะที่

เพลิดเพลินกับความสวยงามของธรรมชาติ
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2562,15:35   อ่าน 51 ครั้ง