ภาพกิจกรรม
กิจกรรมให้ความรู้นักเรียนเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูนิธิได้จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าโดยมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.กงหรามาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน

โดยแบ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดกันในหัวข้อ
1.วิธีการป้องกันและรับมือ ไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)
2.การเตรียมความพร้อมก่อนนักเรียนกลับบ้าน
3.การคัดกรองผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ
4.การปฏิบัติตัวระหว่างการแยกสังเกตอาการที่บ้าน/ที่พักเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น
4.วิธีสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย
5.การปฏิบัติตัวของผู้อยู่อาศัยร่วมบ้านและวิธีการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม
6.การใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง และเน้นย้ำนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่หอพักประจำในเรื่องของการไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน

โดยนางกาญจนา สันอี
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะ เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุม ดารุซซะฮ์รอ อ.
วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. -11.00 น.


โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2563,12:55   อ่าน 186 ครั้ง