ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศปี 2562

ปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ
ประจำปีการศึกษา 2562

ณ ห้องประชุมสถาบันดารุซซะฮ์รอ อ.
วันที่ 13 มีนาคม 2563

 

ทางโรงเรียนขอให้ลูกศิษย์ทุกท่านประสบผลสำเร็จในชีวิต
ทั้งโลกนี้และโลกหน้า และอยู่ภายใต้ความเมตตาของ
เอกองค์อัลลอฮ์ในทุกย่างก้าวของชีวิต


โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2563,13:06   อ่าน 428 ครั้ง