ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

ปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ
มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่คณะกรรมการสภานักเรียน

 

ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการสภานักเรียนไว้ ณ โอกาสนี้ ที่ได้ช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระของครูในการช่วยกันพัฒนาโรงเรียน การจัดทำกิจกรรม ขอให้คณะกรรมการฯทุกคน จงประสบผลสำเร็จในชีวิตทั้งโลกนี้
และโลกหน้า
 

ณ ห้องประชุมสถาบันดารุซซะฮ์รอ อ.
วันที่ 13 มีนาคม 2563


โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2563,13:34   อ่าน 207 ครั้ง