ภาพกิจกรรม
กองทุนตอลาบะฮ์ ดารุซซะฮ์รอ อ. มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ

กองทุนตอลาบะฮ์ ดารุซซะฮ์รอ อ.
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ
จำนวน 6 ทุน ได้แก่

1. นายบาเก็ร อุปมา
2. นายธนพนธ์ อาดำ
3. นายอิรฟาน สุขสง่า
4. นางสาวกมลรัตน์ อารีย์
5. นางสาวนารีรัตน์ หว่างอุ่น
6. นางสาวฟาติมะฮ์ เสมอภพ

 

ณ โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ
วันที่ 13 มีนาคม 2563


โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2563,13:36   อ่าน 176 ครั้ง