ภาพกิจกรรม
ร่วมการนำเสนอนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามโครงการ TFE
โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ
เข้าร่วมการนำเสนอนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดพัทลุง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนบูรณะพัทมูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โดยมีครูเข้าร่วม ดังนี้
๑.นางสาวจุติมา โชคดี
๒.นางสาวรัตติยา เส็นบัตร
๓.นายแวยูโส๊ะ ดอเลาะ
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2563,16:38   อ่าน 25 ครั้ง