ภาพกิจกรรม
“การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ
เข้าร่วม“การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)สู่การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกระบวนการ PLC "
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ รร.สังกัดเอกชน
วันที่ 31 สิงหาคม -1 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุม สกสค.จ.พัทลุง”
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2563,16:50   อ่าน 26 ครั้ง