ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการฝึกอาชีพ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการฝึกอาชีพ
โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 
ในหัวข้อ "การทำบราวนี่"
วิทยาการ ครูซาเราะฮ์ เหล็มปาน
วันที่ 17-18 มีนาคม 2564
ณ โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ
 
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,11:06   อ่าน 15 ครั้ง