ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการฝึกอาชีพ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการฝึกอาชีพ
โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 
วิทยาการ นายคณิศร ภัยชำนาญ
วันที่ 17-18 มีนาคม 2564
ณ โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ
 
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,11:10   อ่าน 14 ครั้ง