ภาพกิจกรรม
รับมอบคอมพิวเตอร์ใช้แล้วจากธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย
ผู้บริหารโรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ
รับมอบคอมพิวเตอร์ใช้แล้วจากธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย จำนวน 19 เครื่อง
ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณทางธนาคาร และสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 22 มีนาคม 2564
ณ สำนักงานสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนอิสลาม จ.พัทลุง
 
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,10:13   อ่าน 9 ครั้ง