ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเสริมทักษะการพูดวันศุกร์สุดสัปดาห์
กิจกรรมเสริมทักษะการพูดวันศุกร์สุดสัปดาห์ 
พิธีกร  ฮัยดัรอาลี   อาดำ
อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ชลธี แสงวิมาน
บรรยาย 1 ดญ.ซัยหนับ  หลังปูเต๊ะ
บรรยาย 2 ดญ.มิศบาฮ์  โต๊ะเจะเงาะ
บรรยาย 3 ดญ.ฮุซัยนา  เหล็มปาน
บรรยาย 4 นายมุฮักกิก  แสงวิมาน
แขกรับเชิญ 1 ดญ.ฟาฏิมะห์  ราชชำรอง
แขกรับเชิญ 2 ดช.ฮาซานัยน์  เตบสัน
แขกรับเชิญ 3 ดญ.ดีญานา สาม่าน
แขกรับเชิญ 4 นายบาเก็ร  อุปมา (ศิษย์เก่า)
อ่านบทซีเราะห์  อิสกันดัร  ปาติง
   ครูดูแล ครูอาซียะ  เพ็ชรหรีม
                     ครูนูรฟิตรีอาซาลี  เปาะซา
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,10:15   อ่าน 12 ครั้ง