ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูเข้าร่วม อบรมเชิงปฎิบัติการนำผลสอบ O-NET พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเ
คณะครูเข้าร่วมโครงการ 
อบรมเชิงปฎิบัติการนำผลสอบ O-NET พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
และยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างวันที่ 25 - 28 เมษายน 2562 
ณ โรงเรียนบูรณพัทศึกษา จังหวัดพัทลุง
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 107 ครั้ง