ข้อมูลวิชาการ
อะมั้ลในค่ำศุกร์

อะมั้ลในค่ำศุกร์ (พฤหัสค่ำลง)

1. การกล่าว «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ »  ให้มากที่สุด ในค่ำคืนนี้  

ท่านอิมามศอดิก (อ.) ได้กล่าวว่า 

“การศอลาวาตไปยังศาสดามุฮัมมัดและลูกหลานของท่าน ในค่ำศุกร์ จะทำให้มนุษย์ได้รับมรรคผลความดี ๑๐๐๐ ความดี และ ได้รับการอภัยโทษ ๑๐๐๐ ความผิดบาป และทำให้จิตวิญญาณของมนุษย์สูงส่งขึ้น ๑๐๐๐ ลำดับขั้น และเป็นมุสตะฮับ (เป็นการงานที่ดี) ที่จะต้องทำการศอลาวาตไปยังท่านนบี(ศ.) และลูกหลานของท่าน ตั้งแต่หลังนมาซ ดุฮฺริ – อัศริ ของวันพฤหัสบดี จนถึง หมดวันของวันศุกร์ ”

2. การกล่าว «سبحان اللّه ، و اللّه اكبر، و لا اله الاّ اللّه  » 

ท่านอิมามศอดิก (อ.) กล่าวว่า 

“วันศุกร์ คือวันที่ จะมีแสงรัศมีที่สวยงามแก่มนุษย์ จงกล่าว «سبحان اللّه ، و اللّه اكبر، و لا اله الاّ اللّه  » ให้มากที่สุด ”

3. การอ่านหนึ่งจากซูเราะฮฺต่างๆ ดังต่อไปนี้ : บนีอิสรออีล (อิสรออฺ) , กะฮฺฟิ , (( ชุอารอฮฺ , นัมล์ , กอศอศ )) , ซัดญะดะฮฺ , ยาซีน , ศอด , อะฮฺกอฟ , วากิอะฮฺ , ฮามีม , ดุคอน , ฏูร , ญุมอะฮฺ

อิมามศอดิก (อ.) กล่าวว่า 

“ บุคคลใดก็ตามที่อ่านซูเราะฮฺ อิสรอฺ ในค่ำศุกร์ อยู่เป็นประจำ เขาจะไม่จากโลกนี้ไปจนกว่าเขาจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านอิมามมะฮฺดีย์ และได้เป็นหนึ่งจากศอฮะบะฮฺของท่าน ”

“ บุคคลใดก็ตามที่อ่านซูเราะฮฺ กะฮฺฟิ ในค่ำศุกร์ อยู่เป็นประจำ เขาจะไม่จากโลกนี้ไปจนกว่าเขา จะตายในสภาพที่เป็นชะฮีด และพระองค์จะให้เขาอยู่ในกลุ่มของบรรดาชะฮีดทั้งหลายและมองเขาเป็นหนึ่งจากบรรดาชะฮีดเหล่านั้น ”

“ บุคคลใดก็ตามที่อ่านซูเราะฮฺ (( ชุอารอฮฺ , นัมล์ , กอศอศ ))  ในค่ำศุกร์ อยู่เป็นประจำเขาจะตายไปในสภาพของผู้ใกล้ชิดของอัลลอฮฺ และ จะอยู่ในการคุ้มครองของอัลลอฮฺเสมอ และเขาจะไม่มีวันพบการความยากจน ขัดสน ในโลกดุนยา และจะเป็นผู้ที่มีเกียรตฺ ณ พระองค์อัลลอฮฺ .... ”

“ บุคคลใดก็ตามที่อ่านซูเราะฮฺ (( ซัดญะดะฮฺ))  ในค่ำศุกร์ อยู่เป็นประจำ ในวันกิยามัตพระองค์อัลลอฮฺจะมอบ สมุดบันทึกความดีความชั่วของเขายังมือขวาของเขา และเขาจะผ่านการสอบสวนอย่างง่ายดาย และเขาจะได้เป็นหนึ่งจากมิตรสหานของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.)และลูกหลานของท่าน”

อิมามบาเก็ร (อ.) กล่าวว่า 

“ บุคคลใดก็ตามที่อ่านซูเราะฮฺ (( ศอด ))  ในค่ำศุกร์ อยู่เป็นประจำ เขาจะได้รับความดีงามจากอัลลอฮฺทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ และจะได้เข้าสู่สรวงสวรรค์ของพระองค์ ”

อิมามศอดิก (อ.) กล่าวว่า 

“ บุคคลใดก็ตามที่อ่านซูเราะฮฺ อะฮฺกอฟ ในค่ำศุกร์และในวันศุกร์ อยู่เป็นประจำเขาจะไม่พบกับความหวาดกลัวในโลกดุนยาและอิเราะฮฺ ”

“ บุคคลใดก็ตามที่อ่านซูเราะฮฺ วากิอะฮฺ ในค่ำศุกร์ อยู่เป็นประจำ เขาจะได้เป็นหนึ่งจากที่รักของท่านอะมีรุลมุอฺมินีน (อ.) และซูเราะฮฺวากิอะฮฺ เป็นซูเราะอฺเฉพาะของท่านอะมีรุลมุอฺมินีน ”

“ บุคคลใดก็ตามที่อ่านซูเราะฮฺ ญุมอะฮฺ ในค่ำศุกร์ เทียบเท่าเขาได้จ่ายกัฟฟาเราะฮฺแก่อะมั้ลของเขาจากวันศุกร์นี้ถึงวันศุกร์หน้า และได้รับมรรคผลสะวาบเหมือนกับผู้ที่อ่านซูเราะอฺกะฮฺฟิในตอนค่ำวันพฤหัสบดีและตอนบ่ายวันศุกร์”

4. การอ่านดุอาอฺกุเมล

ท่านกุเมลได้รายงานว่า

“ ครั้งหนึ่งฉันได้ไปหาท่านอะมีริลมุฮฺมินีน ในตอนกลางคืน ท่านได้ถามแก่ฉันว่า ท่านมาหาฉันด้วยเหตุอันใด ฉันมาเพื่อขอบทดุอาฮฺที่ดีจากท่าน 

ท่านอมีริลมุอฺมินีนกล่าวว่า : โอ้กุเมลเอ๋ย หากท่านท่องจำดุอาบทนี้ และอ่านในทุกค่ำสูกร์ หรือ อ่านเดือนละ 1 ครั้ง หรือ อ่านปีละ 1 ครั้ง หรืออ่านได้เพียง 1 ครั้งในชีวิต พระองค์อัลลอฮฺจะทรงช่วยเหลือท่าน , เพิ่มริสกีแก่ท่าน , และจะได้รับการอภัยโทษจากกอัลลอฮฺ (ซ.บ.) โอ้กุเมลเอ๋ย ฉัน๓มใจในตัวท่านที่ท่านได้ถามสิ่งนี้กับฉัน.... 


โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2562,13:29   อ่าน 34 ครั้ง