ข้อมูลวิชาการ
คุณค่าของการทำตะอ์กีบาตอะมั้ลหลังจากนะมาซวายิบ

คุณค่าของการทำตะอ์กีบาตอะมั้ลหลังจากนะมาซวายิบ

..........................................................................................................................................................................

หนึ่งจากอะมั้ลที่สำคัญหลังจากสลามนะมาซวายิบซึ่งเป็นซุนนะฮของท่านศาสดา ศ็อล. คือการทำตะกีบาต(อะมั้ลหลังการนะมาซ) ซึ่งถูกเน้นย้ำและคำชับไว้อย่างมากมาย ซึ่งพระองค์ทรงดำรัสไว้ใน

ซูเราะห์อัชชัร : อายะฮที่7-8 ว่า...

قال الله تعالی

فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب

"ดังนั้นเมื่อเจ้าเสร็จสิ้น(จากอิบาดะฮหนึ่งแล้ว)ก็จงบากบั่นต่อไปและยังพระผู้อภิบาลของเจ้าเท่านั้นที่เจ้าจงมุ่งปรารถนาเถิด"

               ในการอรรถาธิบายโองการนี้มีรายงาน(รีวายะฮ์)ได้กล่าวว่า...

ทุกครั้งเมื่อท่านสลามนะมาซแล้ว จงอย่าเปลี่ยนอิริยบทท่านั่งและลุกขึ้นย้ายที่ไปที่อื่นๆแต่จงบากบั่นต่อไปในการวิงวอนขอดุอาอ์แสดงความมุ่งหวังสู่ความใกล้ชิดยังอัลลอ โดยตัดความมุ่งหวังสิ่งอื่นทั้งหมดที่นอกเหนือจากพระองค์ออกไป

ท่านอะมีรุ้ลมุฮมินีน(อ.)กล่าวว่า...

"บุคคลใดจากพวกท่านที่เสร็จจากการนะมาซแล้วก็จงยกมือขึ้นสู่ฟากฟ้าและจงบากบั่นในการขอดุอาเถิด"

ตะอ์กีบ (تعقیب) คืออะไร...?

คำตอบ : ตะกีบ (تعقیب) คือ

อะมั้ลหลังสลามนะมาซ ท่านอัลลามะฮ์มัจลีซีย์(ร.ฮ.) กล่าวว่า...จากคำว่า"ตะอ์กีบ"(ทำตามหลัง)ทำให้รับรู้ได้ว่า การอ่านอัลกรุอ่าน ดุอา  และตัซเบี๊ยะฟาติมะฮ ตัซเบี๊ยะฮัรบะอะ อิสติฆฟารและอ่านซิกร์ต่างๆ(คำรำลึก)ที่ทำต่อเนื่องหลังนะมาซ จึงได้ชื่อว่า..."ตะอ์กีบ" ดังนั้นการทำตะอ์กีบในสภาพมีวุฏุฮนั้นจะช่วยเพิ่มพูนปัจจัยยังชีพ(รืซกี)แก่มวลผู้ศรัทธาทราบเท่าที่ยังคงอยู่ในสภาพของการนะมาซจะยังได้รับมรรคผลรางวัลของการนะมาซ การที่เขาหมกมุ่นอยู่กับการกล่าวรำลึก(ซิกร์)ต่อพระผู้เป็นเจ้าและการวิงวรขอดุอาหลังจากนะมาซนั้นย่อมดีกว่าการนะมาซมุสตะฮับเสียอีก

         วิธีการนั่งทำตะอ์กีบหลังนะมาซวายิบ

1.ในสถาพต้องมีวุฏุฮ

2.หันหน้าทางกิบลัต

3.ห้ามเปลี่ยนท่านั่งใดๆ ให้นั่งในท่านั่งอ่านตะชะฮุด(นั่งทับบนส้นเท้า)

4.ในระหว่างอ่านตะอ์กีบหลังนะมาซห้ามพูดคุยสิ่งใด โดยเฉพาะตะอ์กีบระหว่างมักริบและอิชา

5.การอ่านตะอ์กีบควรรักษาเงื่อนไขทั้งหมดของนะมาซหลังจากนะมาซไม่ว่าอยู่สภาพใดก็ตาม

6.รายงานจากบรรดาอิมามมะซูมมีนว่า...การอิบาดะฮ์ทางด้านร่างกายที่มีเกียรติที่สุดคือการนะมาซและการทำตะอ์กีบหลังนะมาซ อ่านอิซติฆฟาร กว่าวซิกร์ อ่านดุอาและอื่นๆจะมีส่วนทำให้การทำนะมาซทั้งหลายของเราเกิดความสมบรูณ์ยิ่ง ช่วยเพิ่มฐานันดร ช่วยขจัดความผิดบาปจะทำให้หัวใจสะอาดบรรลุสู่ความต้องการสิ่งจำเป็นทั้งหลาย

               ดังนั้นท่านอัลละมะฮ์มัจลิซีย์ได้กล่าวรายงานไว้ในหนังสือ"บิฮารุลอันวาร"และ"อัลมิกบาซ" ดังนั้น"ตะอ์กีบาต(تعقیبات:อามัลหลังการสลามนะมาซ)นั้นมี 2 ส่วนคือ

1.ตะอ์กีบาต(تعقیبات)ที่ใช้ร่วมกันในทุกๆหลังนะมาซ เช่น ตัสเบี๊ยะซะฮ์รอ (อ.) อายะตุ้ลกุรซีย์ ตัสเบี๊ยะฮัรบะอะฮ์ อ่านคำตะฮ์ลีล และอื่นๆเป็นต้น

2.ตะอ์กีบาต(تعقیبات)ที่ใช้เฉพาะในแต่ละหลังเวลาสลามนะมาซที่จะต้องอ่านและให้ความสำคัญ

ดังนั้นเพื่อว่าเราจะได้ถูกคัดเลื่อกให้อยู่ร่วมกับกลุ่มชนผู้ระลึกถึงอัลลออย่างมากมายในวันกิยามะฮ,และอยู่ในเจตนารมณ์ของผู้ปฏิบัติตามโองการที่ว่า...

قال الله تعالی:

اذکروالله ذکرا کثیرا

"จงระลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการรำลึกอย่างมากมายเถิด"

(อัลอะห์ซาบ33:41)

ดังนั้นอย่าลืมนะครับทุกๆครั้งหลังสลามนะมาซเสร็จจนกว่าจะได้ทำตะกีบาต(อาม้าลหลังนะมาซ) อย่าได้รีบลุกจากไปที่ไหนหากท่านอยากมีจิตใจสงบและบริสุทธิ์เข้าถึงความใกล้ชิดยังพระองค์จงทำตะกีบาตก่อนเสมอ

ขออัลลอโปรดปกป้องคุ้มครองเราและทรงโปรดปรานเมตตาเราด้วยคุณงามความดีที่เราได้ปฏิบัติรำลึกถึงพระองค์อย่างมากมายด้วยเถิด

الهی آمین

 

โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2562,00:00   อ่าน 80 ครั้ง